XIX Światowe Letnie Igrzyska Polonijne - podsumowanie