XIX Światowe Letnie Igrzyska Polonijne | Dzień 6 - podsumowanie