Uwaga komunikat!
Komunikat

Telewizja Polska S.A. informuje, że pomiędzy TVP a firmą Spanski Enterprises, Inc., zawarta była wieloletnia umowa na dystrybucję programu TVP Polonia w obu Amerykach. Umowa ta wygasła 13 grudnia 2019 r. Jeszcze przed upływem okresu obowiązywania umowy, z powództwa Spanski Enterprises, Inc. przeciwko Telewizji Polskiej S.A., rozpoczął się spór sądowy, w którym Spanski Enterprises, Inc. twierdzi, że doszło do jednostronnego przedłużenia tej umowy dystrybucyjnej na kolejne lata, czemu Telewizja Polska S.A. zaprzecza. Postępowanie sądowe w tej sprawie jest jeszcze w toku, strony czekają na rozstrzygnięcie, w związku z tym wystąpiła przerwa w dystrybucji i w dostępności programu TVP Polonia na terytorium obu Ameryk. Jest to sytuacja przejściowa, a celem Telewizji Polskiej jest wzmocnienie zasięgu dystrybucji i dostępności TVP Polonia w obu Amerykach. Będzie to możliwe natychmiast po zakończeniu procesu, czego spodziewamy się w najbliższych miesiącach.

.
reklama
reklama