Przystanek Zaolzie

Zapraszamy na trzeci odcinek cyklu w którym prezentujemy sylwetki Polaków z Zaolzia - osób barwnych, interesujących, pełnych pasji, energicznie angażujących się w działalność na rzecz polskiej społeczności i wzmacnianiu narodowej tożsamości. Bohaterami poszczególnych programów będą głównie osoby z młodego i średniego pokolenia, w pełni życiowo aktywne, cenione w swoich środowiskach zawodowych.

Bohaterem tego odcina jest Karol Suszka - aktor i były długoletni dyrektor Cieszyńskiego Teatru w Czeskim Cieszynie oraz kierownik artystyczny Sceny Polskiej w tym teatrze.