A to polski właśnie... - Mieszkańcy małą czy dużą literą?