Polska wyspa w środkowej Azji

Od 20 lat odbywają się tutaj spotkania młodzieży, organizowane przez miejscową parafię, na które zjeżdżają się katolicy z całego Kazachstanu. Miejscowość ta założona została w 1936 roku, przez polskich zesłańców, których przywieziono tu z okolic Wołoczyska, Gródka i Kamieńca Podolskiego. Ciężko było Kresowianom, przyzwyczajonym do łagodnego klimatu, przetrwać w kazachskim stepie, surowe zimy i upalne lata. Ludzie, rzuceni w pusty step nie mogli pogodzić się ze swoim losem. Ale najtrudniejszy dla mieszkańców Oziornoje, okazał się początek II wojny światowej - wielu z nich zmarło z głodu i wycieczenia. Wychowani w polskiej tradycji, przywiązani do katolickiej wiary spędzali czas na modlitwie, organizowali domowe kościoły. W marcu 1941 roku rozpoczęły się niespodziewane o tej porze roztopy. W ciągu jednego dnia na skraju osady, powstało wielkie jezioro, wypełnione rybami. Uratowały one od głodowej śmierci ludzi z całej okolicy. Nasi Rodacy z Oziornoje zapragnęli wybudować w tym miejscu kościół. Starania rozpoczęły się pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, jeszcze za czasów Związku Radzieckiego. Kilka mieszkanek wsi pojechało do Moskwy i uzyskało zgodę na wybudowanie nowej świątyni.