II Światowe Forum Mediów Polonijnych

W Krakowie odbyło się II Światowe Forum Mediów Polonijnych. Do tego pięknego miasta przybyło ponad 60 osób z 31 krajów. Wszyscy uczestnicy mają wielki udział w promowaniu polskiego języka, kultury i historii. Podczas wykładów i spotkań dziennikarze polonijni mogli kształcić swój warsztat, który – z pewnością – wykorzystają w swojej dalszej pracy.