Artystyczny Gdańsk w Kolonii

Kolonia już po raz kolejny stała się miejscem promocji polskiej sztuki. Tym razem również przy współorganizacji Konsulatu Generalnego w Kolonii goszczono artystów z Gdańska.