13.08.2019 | 50. Światowe Spotkanie Chórów Polonijnych

Po raz pięćdziesiąty Koszalin gościł chóry polonijne z całego świata. Ta piękna tradycja jest nie tylko okazją do spotkań Polaków z różnych, czasem nawet najbardziej egzotycznych zakątków. Polonijna Akademia Chóralna umożliwia również uczestnikom festiwalu wzbogacenie warsztatu artystycznego oraz liczne zajęcia sprzyjające kształceniu własnych umiejętności.