Projekt „Polska jest w Tobie”

Celem projektu jest zaznajomienie przedstawicieli młodej Polonii z polską tradycją i zwyczajami. Ta akcja o charakterze edukacyjno-krajoznawczym, organizowana przez Fundację "Pomoc Polakom na Wschodzie", została zainicjowana przez instytucje państwowe i społeczne zaangażowane w opiekę nad Polonią i Polakami za granicą.