Bukowińskie Spotkania

To jedna z największych tego typu europejskich inicjatyw. Odbywa się już po raz 30. Chodzi o Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Bukowińskie Spotkania". O rozmachu tej imprezy najlepiej świadczy fakt, że jest ona realizowana aż w czterech krajach - w Polsce, w Rumunii, na Węgrzech i na Ukrainie.