Tu Polonia w Brazylii
Tu Polonia w Brazylii - Kongres Młodzieży w Kurytybie

W brazylijskiej Kurytybie odbywa się pierwszy Kongres Młodzieży Polonijnej w Ameryce Południowej. Stowarzyszenie Wspólnota Polska podjęło wyzwanie zorganizowania spotkania w celu integracji młodzieży polskiego pochodzenia z Argentyny, Brazylii, Paragwaju, Urugwaju i Chile. To pierwszy z trzech Kongresów Młodzieży Polonijnej organizowanych przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska w 2019 r. Zapraszamy na relację z Kongresu do TVP Polonia.

.

Pierwsza część relacjiDruga część relacji | Trzecia część relacjiCzwarta część relacji

Stowarzyszenie Wspólnota Polska podjęło wyzwanie zorganizowania spotkania w celu integracji młodzieży polskiego pochodzenia z Argentyny, Brazylii, Paragwaju, Chile i Urugwaju. Głównym założeniem spotkania jest poznanie tych środowisk, wsłuchanie się w ich potrzeby, integracja tych środowisk, stworzenie im platformy do debaty, dyskusji, wspólnego wypracowania strategii działania na najbliższy czas, pokazanie różnych możliwości współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska i instytucjami rządowymi wspierającymi Polonię, ale także pokazanie kawałka dzisiejszej Polski, kultury i sztuki.
Kongres zorganizowany jest w terminie 3-7 lipca w Kurytybie w Brazylii i jest pierwszym z trzech Kongresów Młodzieży Polonijnej organizowanych przez Wspólnotę Polską w 2019 r.
Kongres Młodzieży Polonijnej w Ameryce Południowej jest szczególnie ważnym wydarzeniem w tegorocznym kalendarzu Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Dotyczy on bowiem nie tylko priorytetowego kierunku działania jakim jest młodzież, ale także priorytetowego regionu jakim jest Ameryka Południowa. Sytuacja liczebnie znaczącej Polonii na tym kontynencie jest specyficzna. Traci ona kontakt z polską tożsamością, znajomość języka polskiego zanika, a kontakty z Polską z racji kosztów podróży lotniczych zamierają. Ostatnie lata pokazują, że jest szansa zatrzymania tego procesu, ale wymagać to będzie od instytucji opiekujących się Polonia konsekwentnych działań, skierowanych głównie do młodzieży.

reklama
reklama