09.08.2018 | Sztafeta niepodległości Wojsk Obrony Terytorialnej