20.03.2018 | Młodzieżowy Delegat Polski do ONZ

W materiale o Młodzieżowym Delegacie Polski do ONZ - jedynym tego typu programem w Polsce, włączającym młodych Polaków w działania polskiej delegacji podczas 73. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.