07.03.2018 | Rozmowa z Emanuelem Rundem - reżyserem filmowym i publicystą z Nowego Jorku