08.08.2017 | Starania o organizację Światowego Jamboree Skautowego w 2023 roku

Polska i Korea Południowa starają się o organizację Światowego Jamboree Skautowego w 2023 roku