Drugie Światowe Forum Mediów Polonijnych w Krakowie

Media polonijne dzięki swojej pracy łączą rodaków zamieszkujących najdalsze zakątki naszego globu. Tegoroczny, światowy zjazd to kontynuacja zorganizowanego w dwa tysiące czternastym roku Europejskiego Forum. Celem tej tematycznej imprezy jest integracja dziennikarskich środowisk polonijnych całego świata.