XX Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii
.

Światowe Konferencje Gospodarcze Polonii to największe spotkania skupiające gospodarczą Polonię z odległych krajów świata, to miejsce wymiany wiedzy, doświadczeń i nawiązywania kontaktów, które corocznie owocują licznymi inicjatywami i projektami. W tym roku zaplanowana jest w terminie 26-28 maja w Toruniu.

Konferencja jest miejscem dialogu dla reprezentantów środowisk gospodarczych Polonii przybyłych ze wszystkich kontynentów, a osobiste relacje powstałe podczas tych spotkań to kluczowy element służący międzynarodowej współpracy gospodarczej. To także największe spotkanie, skupiające gospodarczą Polonię ze świata – zarówno pod względem przygotowywanych spotkań, jak i liczby uczestniczących w nim osób.

Celem Konferencji jest między innymi propagowanie misji motywującej środowiska Polonii gospodarczej do trwałej współpracy z krajem, wskazanie roli i miejsca polonijnych przedsiębiorców w realizacji eksportu i inwestycji zagranicznych polskich firm oraz promocje polskich marek.

Szczegółowe informacje dot. Konferencji

reklama
reklama