12.04.2018 | Zaproszenie do czytania. „Śladami Niezłomnych” = książka Jacka Karczewskiego