06.12.2017 | Cele organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie