04.12.2017 | 150. rocznica urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego