13.09.2017 | Ogromne zainteresowanie Kartą Polaka na Białorusi

Coraz więcej osób, które mają polskie korzenie, chce żyć w Polsce. Umożliwia im to Karta Polaka, specjalny dokument wydawany od 2008 roku. W polskich konsulatach na terenach krajów byłego ZSRR trzeba po niego odstać w kolejce.