XVII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie - cz.3