11.07.2017 | 74. rocznica krwawej niedzieli na Wołyniu

74. rocznica kulminacji Zbrodni Wołyńskiej na Polakach. Wspomnienia Zygmunta Maguzy