22.06.2017 | XVII Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły – Łomża