09.06.2017 | Konferencja Światowej Rady Badań nad Polonią

Przedstawiciele Polonii z całego świata spotkali się w Warszawie na konferencji naukowej. Tematem debaty są zagadnienia związane z kształtowaniem świadomości narodowej młodego pokolenia Polaków na emigracji.